Kvarnen

 

Den äldsta rörelsen som bedrevs på Korrö är Kvarnrörelsen som härstammar från Medeltiden. Under Gustav Vasa drogs kvarnen tillsammans med annat kyrkogods in till kronan. 

Jordegendomen Korrö var från början obetydlig. Den första ägaren man kände till var Eskil Skräddaren i "Corra". Han ägde gården 1565. Han var mjölnare och arrenderade kvarnen mot ett arrende av tre tunnor spannmål. Cirka 100 år senare sålde kronan kvarnen. 

Den nuvarande kvarnen är uppförd 1848 i tre våningar. Den saknar sitt mäktiga vattenhjul, annars står allt som när sista mjölnaren lämnade kvarnen. Till och med tullmåttet finns kvar på tullkistan.

Kvarnen är också en plats där vi hantverkare har våra utställningar och försäljning under sommaren

Tillbaka