Sågen

 

Sågen anlades på 1880 talet. Den var igång från juletid till slutet av april när vattenståndet var högt. På sommaren drevs takspånehyveln av vattenhjulet. Den stod i utrymmet under sågen och finns ännu kvar. Sågrörelsen upphörde liksom kvarnen 1948

Muren utanför och hjulet har nyligen renoverats. 

Sommartid finns det ibland hantverkare i sågen. 

Tillbaka